Πρόλογος Διοικητικό όργανο συμμετοχής και ένταξης

Αγαπητές νέες πολίτισσες, αγαπητοί νέοι πολίτες,

Μία πετυχημένη ένταξη ξεκινάει με τον πολιτισμό υποδοχής. Το καλωσόρισμα μόνο όμως, δεν είναι αρκετό. Καλή δομή και μια θετική στάση απέναντι στη νέα κατάσταση, είναι μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις ένταξης ανθρώπων από άλλες χώρες. Αυτή η αμοιβαία γνωριμία δεν είναι σημαντική μόνο στην αρχή, αλλά μια συνεχής διαδικασία για μια ειρηνική συνύπαρξη με πολυμορφία και διαπολιτισμικότητα.

Το συμβούλιο συμμετοχής και ένταξης λέει σχετικά με το θέμα: «Το καθήκον μας είναι να μεσολαβούμε στο διάλογο μεταξύ των πολιτισμών. Δουλεύουμε για μια συνεργασία των πολιτών της Χαϊλμπρόν, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Διότι η πολυμορφία των πολιτισμών αποτελεί μέρος της ταυτότητας της πόλης, όπως και το fesche Käthchen και η εντυπωσιακή εκκλησία Kilianskirche. Ευχόμαστε η Χαϊλμπρόν να γίνει κατοικία για όλες τις εθνικότητες που ζουν εδώ, και αγωνιζόμαστε ενεργά για αυτό. Το Συμβούλιο θεωρείται και δίκτυο των πολιτισμών, προς όφελος όλων των πολιτών της Χαϊλμπρόν.»

Στο ονομα του συμβούλιο συμμετοχής και ένταξης