Υπηκοότητα

Από το 2000, ισχύουν τα εξής: Όταν ένα παιδί αλλοδαπών γονέων γεννιέται στη Γερμανία, αποκτά γερμανική υπηκοότητα, όταν

 • ένας γονέας κατά τη γέννηση του παιδιού  ζει νόμιμα στη Γερμανία τουλάχιστον 8 χρόνια και
 • έχει δικαίωμα μόνιμης διαμονής.

Με την ολοκλήρωση του 18ου έτους επανεξετάζεται μετά από αίτηση ή με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, εάν μπορούν να διατηρηθούν και οι δύο υπηκοότητες ή αν το παιδί πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα σε μία από τα δύο υπηκοότητες (υποχρέωση επιλογή).

Εάν δεν έχετε τη γερμανική υπηκοότητα, μπορείτε να πολιτογραφηθείτε υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Έχετε δικαίωμα μόνιμης διαμονής ή επικυρωμένη άδεια παραμονής στη Γερμανία.
 • Ζείτε τουλάχιστον οκτώ χρόνια κυρίως και νόμιμα στη Γερμανία.
 • Εξασφαλίζεται για εσάς και την οικογένειά σας χωρίς κοινωνικό βοήθημα και επιδόματα ανεργίας τα έξοδα διαβίωσής σας.
 • Έχετε επαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας (B1).
 • Έχετε περάσει μία δοκιμασίας πολιτογράφησης σχετικά με τη γερμανική νομική και κοινωνική τάξη.
 • Δεν έχετε καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη.
 • Αποδέχεστε το γερμανικό Σύνταγμα.
 • Έχετε χάσει την παλιά σας υπηκοότητα ή την εγκαταλείπετε.

Ποια έγγραφα απαιτούνται στην περίπτωσή σας, θα μάθετε από την υπηρεσία υπηκοότητας.

Κανονικά η πολιτογράφηση κοστίζει € 255 ανά άτομο. Για ανήλικα τα οποία δεν έχουν δικά τους εισοδήματα και πρόκειται επίσης να πολιτογραφηθούν, προκύπτει τέλος πολιτογράφησης € 51.

Από το 2000, ισχύουν τα εξής: Όταν ένα παιδί αλλοδαπών γονέων γεννιέται στη Γερμανία, αποκτά γερμανική υπηκοότητα, όταν

 • ένας γονέας κατά τη γέννηση του παιδιού  ζει νόμιμα στη Γερμανία τουλάχιστον 8 χρόνια και
 • έχει δικαίωμα μόνιμης διαμονής.

Με την ολοκλήρωση του 18ου έτους επανεξετάζεται μετά από αίτηση ή με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, εάν μπορούν να διατηρηθούν και οι δύο υπηκοότητες ή αν το παιδί πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα σε μία από τα δύο υπηκοότητες (υποχρέωση επιλογή).

Εάν δεν έχετε τη γερμανική υπηκοότητα, μπορείτε να πολιτογραφηθείτε υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Έχετε δικαίωμα μόνιμης διαμονής ή επικυρωμένη άδεια παραμονής στη Γερμανία.
 • Ζείτε τουλάχιστον οκτώ χρόνια κυρίως και νόμιμα στη Γερμανία.
 • Εξασφαλίζεται για εσάς και την οικογένειά σας χωρίς κοινωνικό βοήθημα και επιδόματα ανεργίας τα έξοδα διαβίωσής σας.
 • Έχετε επαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας (B1).
 • Έχετε περάσει μία δοκιμασίας πολιτογράφησης σχετικά με τη γερμανική νομική και κοινωνική τάξη.
 • Δεν έχετε καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη.
 • Αποδέχεστε το γερμανικό Σύνταγμα.
 • Έχετε χάσει την παλιά σας υπηκοότητα ή την εγκαταλείπετε.

Ποια έγγραφα απαιτούνται στην περίπτωσή σας, θα μάθετε από την υπηρεσία υπηκοότητας.

Κανονικά η πολιτογράφηση κοστίζει € 255 ανά άτομο. Για ανήλικα τα οποία δεν έχουν δικά τους εισοδήματα και πρόκειται επίσης να πολιτογραφηθούν, προκύπτει τέλος πολιτογράφησης € 51.