Άδεια παραμονής

Η άδεια παραμονής είναι πάντα προσωρινή. Εάν εκπνεύσει η προθεσμία, μπορείτε να κάνετε αίτηση για επέκταση. Κατά πόσο θα επεκταθεί η άδεια εξαρτάται από διάφορες συνθήκες, όπως π.χ. την τακτική συμμετοχή σε μαθήματα ένταξης.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής για τους εξής λόγους:

  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Απασχόληση
  • Λόγοι σύμφωνοι με το διεθνές δίκαιο, ανθρωπιστικοί ή πολιτικοί λόγοι
  • Οικογένεια