Αίτηση πρόσληψης και βιογραφικά

Μόλις βρείτε μια ενδιαφέρουσα αγγελία εργασίας πρέπει να κάνετε αίτηση πρόσληψης. Στη Γερμανία η αίτηση πρόσληψης αποτελείται από:

  • μία συνοδευτική επιστολή
  • ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και
  • πτυχία /πιστοποιητικά

Στη συνοδευτική επιστολή σας περιγράφετε τα σημαντικά σας προσόντα για τη θέση και αναφέρετε για ποιο λόγο υποβάλετε κάνετε αίτηση για αυτήν τη θέση. Στο βιογραφικό σημείωμα αναφέρετε σύντομα όλους τους σταθμούς της ζωής σας. Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψετε μεταφρασμένα πιστοποιητικά και πτυχία από το σχολείο, το κολέγιο και την επαγγελματική σας κατάρτιση. Ποιες είναι οι πιθανότητές σας να λάβετε μια θέση εργασίας συχνά εξαρτάται από τις ικανότητές σας, και το πόσο καλά θα μιλάτε γερμανικά. Είναι επίσης σημαντικό, να αναγνωρίσετε το απολυτήριό σας ή το επάγγελμά σας (βλ. Αναγνώριση επαγγελματικής κατάρτισης).

Υποστήριξη στην προετοιμασία των εγγράφων της αίτησης, καθώς και συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην BiZ (βλ Berufsinforationszentrum) του Οργανισμού Απασχόλησης και τα συμβουλευτικά κέντρα μετανάστευσης (βλ Κέντρα συμβουλευτικής Μετανάστευση) στη Χαϊλμπρόν.

 

[