Ekonomi

Ekonominin Ortağı
Heilbronn her tür işletme ve branş için doğru muhatabı bulur. Asağıda bazı önemli ortaklar teklifleriyle belirtilmiştir, örneğin şirket kurmak için en uygun yeri aramakta yardım edenler veya personelin meslek eğitimi ve geliştirilmesini destek verenler. "Ekonomi" ile ilgili daha fazla bilgi için kentin internet sayfasını ziyaret ediniz.

Ekonomik Teşvik
Kentin ekonomik desteklemesi, kendilerine merkez olarak Heilbronn’u seçen Heilbronnlu girişimcilerle şirketlerin ve yabancı şirketlerle yatırımcıların başlıca muhatabıdır. Ekonomik Destekleme Personel Ofisi (Stabsstelle Wirtschaftsförderung), şirketleri destekler ve belediye daireleriyle bağlantı kurar, örneğin Planlama ve İnşaat Hukuku Dairesindeki Servis Merkezi (Service-Center des Planungs- und Baurechtsamtes), yüksek okul, mahkemeler veya yerel şirket ağları gibi önemli kurumlarla.

Daha fazla bilgi: