E drejta e banimit

Për të mundur të hyhet në një banesë me nxitje nga shteti, ju keni nevojë për një vërtetim për të drejtën e banimit. Kërkesën për dhënien e një të drejte të banimit ju mund ta shtroni tek Qendra e shërbimit të ndërtimit dhe banimit të seksionit të planifikimit dhe juridik për ndërtim si dhe tek të gjitha seksionet e qytetarëve. Formularët e kërkesës janë të vendosur në internet.