Kolonia e qytetit

Nëse ju interesoheni për një banesë në koloninë e qytetit, ju mund të lini të këshilloheni në Qendrën e shërbimit të klientëve. Si ndërmarrje komunale e banesave kolonia e qytetit ofron banesa me qira me çmime të arsyeshme. Por ju mund të bëni atje po ashtu kërkesë për një banesë të pagueshme tek ndërmarrje të tjera banimi. Adresa të mëtejshme dhe udhëzime ju gjeni për këtë në broshurën "Informacione dhe këshilla për kërkues banesash dhe qiramarrës në Hailbron".