Nxitje gjuhësore në shkolla në klasat parapërgatitore ("VKL")

Në klasat "VKL" fëmijët nxiten nga ana gjuhësore dhe parapërgatiten për mësimin dhe integrimin në klasat e rregullta. Masat e nxitjes ekzistojnë për të gjitha shkallët e klasave në shkollat fillore dhe reale me profil, shkollat reale, shkollat e përgjithshme dhe gjimnazet. Në sferën e shkollës fillore (6 deri 10 vjeç) fëmijëve iu caktohet, si rregull, një vend shkolle në qarkun e shkollës së vendbanimit të tyre. Në sferën e “VKL” [klasave parapërgatitore] të shkollës sekondare (10 deri në 15 vjeç) kryhen një herë në muaj testime të ndryshme në matematikë dhe anglisht. Nën pjesëmarrjen e vendit të sqarimit (Clearingstelle) përmblidhen më tej këshillime për lloje të ndryshme shkolle dhe iu ndërmjetësohet nxënëseve dhe nxënësve një vend i përshtatshëm shkolle.