Qytete partnerë

Hailbroni ruan partneritete me pesë qytete në pesë vende:

  • Béziers në Francë,
  • Frankfurt (Oder) në Brandenburg,
  • Slubice në Poloni,
  • Solothurn në Zvicër,
  • Stockport në Britaninë e Madhe.

Lidhjet ndërmjet Hailbronit dhe qyteteve partnere qëndrojnë për Bashkimin Evropian. Ato iu ofrojnë të gjithë qytetareve dhe qytetarëve, të zbulojnë një kulturë të huaj, të njohin një sistem tjetër shkolle dhe botë të tjera pune ose të thellojnë njohuritë e gjuhëve të tyre të huaja. Partneritetet i bashkojnë njerëzit në nivele sociale, kulturore, sportive, politike dhe ndërnjerëzore. Ato krijojnë kuptim kundrejt njëri-tjetrit dhe forcojnë vullnetin për me njëri-tjetrin.

Informacione të mëtejshme