Titule boravka

Boravišne dozvole
Prema Zakonu o prebivalištu od 1. januara/siječnja 2005., boravišne dozvole se izdaju kao:

Odobrenje boravka
Ako u Njemačkoj podnesete zahtjev za azil kod Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice, dobivate najprije odobrenje za boravak.
Odobrenje za boravak nije dozvola boravka. Tek nakon pozitivne odluke o Vašem zahtjevu za azil dobivate dozvolu boravka.

Toleriranje
Toleriranje boravka „Duldung“ nije regularan boravišni status i vlast za strance ga dodjeljuje, ako je izgon odgođen. Toleriranje potvrđuje da netko mora napustiti zemlju, ali zbog raznih razloga privremeno neće napustiti zemlju ili biti izgonjen. 

Ako posjedujete odobrenje privremenog boravka ili toleriranje i ako ste našli radno mjesto, morate kao prvo kod vlasti za strance podnijeti zahtjev za radnu dozvolu. Vlast za strance će provjeriti Vaš zahtjev. Središnja posrednička služba za inozemne i stručne radnike kod agencije za rad odlučuje da li se smijete zaposliti.

Daljnje informacije: