Prijava

Prijava boravka u Uredu za građane
Svatko tko se doseli u Njemačku ili se seli unutar Njemačke, mora se prijaviti u gradu ili u općini u roku od dva tjedna. Novi građani koji su se doselili u grad Heilbronn, moraju se prijaviti u Uredu za građane grada Heilbronna. Za sve nove stanovnike koji žive u okrugu je nadležna dotična općina. Prijava u gradu Heilbronn se vrši, ovisno o uvjetima  ili direktno kod vlasti za strance ili u jednom od gradskih Ureda za građane.

U Uredima za građane grada Heilbronna moraju se prijaviti slijedeće osobe:

  • osobe koji već žive u gradu Heilbronnu
  • osobe iz država EU-a i država europskog gospodarskog prostora
  • osobe s važećim boravišnim statusom (npr. dozvolom boravka, dozvolom nastanjivanja)

Kod prijave u Uredima za građane grada Heilbronna pomoći će Vam priručnik koji je dostupan na 16 jezika. Molimo da za prijavu ponesete Vaš važeći pasoš/Vašu putovnicu i/ili ličnu/osobnu kartu kao i dozvolu za boravak svih osoba koje se zajedno sa Vama sele. 

Prijava u Uredu za strance 
Novi građani koji nisu građani Europske Unije i nemaju dozvolu za naseljavanje, moraju se prijaviti u Uredu za strance u gradskoj vijećnici. Molimo, ponesite za prijavu svoje boravišne dokumente (npr. dozvolu boravka, vizu) i popunjenu potvrdu stanodavca.