Matična služba

U prostorijama ureda za građane nalazi se i matična služba koja je, između ostalog, nadležna za: 

  • prijavu sklapanja braka
  • prijavu rođenja djeteta 
  • prijavu smrtnog slučaja 
  • priznavanje strane sudske presude o razvodu braka 
  • izdavanje isprava 
  • potvrdu o slobodnom bračnom stanju (za sklapanje braka u inozemstvu) 
  • sklapanje braka 
  • ispis iz crkve
  • izmjenu imena 
  • priznavanje očinstva

Za gradske dijelove Biberach, Frankenbach i Kirchhausen nadležne su isključivo tamošnje matične službe u uredima za građane.