İş/meslek için hazırlık yılı, Ana konusu Alman dili öğrenimi (VABO)

VAB0 sınıfında dil eğitim desteği çok az Almanca bilen veya hiç bilmeyen genç göçmenler (15 ile 19 yaş arası) için bir teşvik önlemleri. Gençler, teorik ve pratik derslerle meslek eğitimi için hazırlanıyorlar. Derslerin ağırlığı Almanca'nın öğrenilmesi üzerine kuruludur.

Okullarda dil eğitim desteğine yönelik Clearingstelle‘nin kurulmasıyla entegrasyonun teşviki ve dil öğrenilmesi açısından yeni gelen göçmenlerin okullarda daha çabuk yer bulması sağlanmaktadır.