Lokalne kontakt osobe

U Heilbronnu ima nekoliko ustanova i institucija koje vas u osobnom razgovoru informiraju o mogućnostima priznavanja stručnog obrazovanja i koje vam pomažu naći odgovarajuću ustanovu za priznavanje. To su:

Ako ste prijavljeni kod Agencije za rad ili kod Centra za rad, onda se troškovi postupaka priznavanja mogu pokriti.