Düzenli derslere hazırlık

Çocuğunuz başlangıçta hiç Almanca bilmiyor veya çok az biliyorsa bu durum vatandaşlık dairesinde (Bürgeramt) veya yabancılar dairesindeki mahalli eğitim yönetimi ofisinde (Ausländerbehörde Büro für Kommunales Bildungsmanagement) kayıt sırasında bildirilir. Bu ofis, 2015 yılından beri Almanca bilmeyen yeni gelen göçmenler için okullarda yer bulmakta yardım eder (Clearingstelle). Çocuklar yaşlarına ve okul türüne göre okulda ya hazırlık sınıfına (Vorbereitungsklasse VKL) ya da iş ve mesleğe dil destekli hazırlık yılına (VABO) dahil edilirler. Orada çocuklar derslere dili öğrenerek hazırlanırlar ve mezun olabilmeleri için destek görürler. Okulda yer bulma konusunda bu aracılık imkanı hem AB ülkelerinden gelen göçmen ailelere hem de üçüncü ülkelerden gelen aileler için mümkündür.