Düzenli derslere hazırlık

Çocuğunuz başlangıçta hiç Almanca bilmiyor veya çok az biliyorsa bu durum Vatandaşlık Dairesinde veya Yabancılar Dairesindeki Mahalli Eğitim Yönetimi Ofisinde (Büro für Kommunales Bildungsmanagement) kayıt sırasında bildirilir. Mahalli Eğitim Yönetimi Ofisi,  Almanca bilmeyen yeni göç edenler için okullarda yer bulmakta yardım eder (Clearingstelle). Heilbronn’un Devlet Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışmayla çocuklar yaşlarına ve okul türüne göre ya hazırlık sınıfına (Vorbereitungsklasse VKL), ya da iş ve mesleğe dil destekli hazırlık yılına (VABO) dahil edilirler. Orada çocuklar derslere dil alanında hazırlanırlar ve mezun olabilmeleri için destek görürler.