Katılım ve Entegrasyon Personel Ofisi

Katılım ve Entegrasyon Personel Ofisi, entegrasyon ve vatandaşların katılımı ile ilgili bütün sorularınıza cevap veren merkezi iletişim noktasıdır. Doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı'na bağlıdır. Birçok çalışanı ve sayısız fahri çalışanıyla göçmen kökenli Heilbronnluların entegrasyon alanındaki meseleleriyle ilgilenmektedir. İyi yapılandırılmış bir hoş geldin kültürüne çok değer veriliyor. Bununla beraber Personel Ofisi bu konuda görev alan tüm katılımcılarla ağ kurmuştur. Görevleri arasında şunlar vardır:

  • Derneklerle, federasyonlarla, kurumlarla, vatandaşlarla ve diğer uyum noktalarıyla işbirliği,
  • Öncülük; siyasi, sosyal, kültürel, toplumsal ve ekonomik fırsat eşitliliğin sağlanmasının teşvikini destekleyen uyum önlemlerinin ve projelerinin hayata geçirilmesi ve bunlara eşlik edilmesi,
  • Teşvik imkânlarının araştırılması,
  • Etkinliklerin organizasyonu,
  • Hoş geldin kültürünün geliştirilmesine yönelik donanımın oluşturulması (broşürler, internet ana sayfaları, vb.) ve halka ilişkiler.

Personel ofisi yoğun olarak katılım konusuyla ilgili çalışma sürmektedir. Göçmen olsun veya olmasın, herkes imkanları doğrultusunda katılmalıdır.

Katılım ve Entegrasyon Personel Ofisi’yle ilgili daha fazla bilgi