İQ ağı Baden-Württemberg (IQ Netzwerk BW)

2012 yılından beri Almanya’daki iş pazarında yurt dışında meslek öğrenmiş kişiler için yeni imkânlar doğmuştur. Heilbronn’da yeterliliklerini onaylatmak isteyenler Meslek Bilgi Merkezine (Berufsinformationszentrum - BIZ) danışabilirler. Orada IQ Netzwerk Baden-Württemberg düzenli olarak gezici danışma imkânını sunmaktadır.  Danışmada,

  • onaylama prosedürü ve faydası hakkında bilgi edinebilirsiniz,
  • prosedür için şartların yerine getirilmesi incelenir,
  • mesleğinizin Alman karşılığını bulmanıza yardımcı olunur,
  • kendi mesleğinizle ilgilenen kurumu bulmanıza yardımcı olunur,
  • belgeleri toparlamanıza ve formları doldurmanıza ve de
  • masrafların tahmin edilmesine ve maddi yardımların iyice araştırılmasına destek verilir.

Bundan başka, tam olarak onaylamayı elde etmeniz için yeterlilik imkânlarının neler olduğu konusunda sizi aydınlatıyorlar. Yeterliliğinizin onaylanmasıyla kalifiye eleman olarak daha fazla iş bulma şansınız vardır. Prosedür, uyruğunu veya oturum durumunu gözetmeden herkes için açık ve ücretsizdir.

Daha fazla bilgi:

Güncel etkinlikler: