Welcome Center

"Welcome Center" [Qendra e mirëseardhjes] është referente për forca internacionale të specializuara dhe i mbështet këto gjatë hapave të para në regjionin Hailbron-Franken. Ajo informon mbi përcaktimet e hyrjes dhe të qëndrimit, rregullat sipas së drejtës së punës, kualifikimin profesional, kurset e gjuhës, shpërnguljen e familjes dhe jetën e përditshme në regjion. "Welcome Center" mbështet përveç kësaj ndërmarrje të vogla dhe të mesme nga regjioni Hailbron-Franken gjatë përfitimit të klientëve dhe integrimit të forcave speciale internacionale dhe ofron një këshillim të parë individual. Ajo drejton përveç kësaj tek pikat përkatëse të kontaktit (institucione, autoritete dhe organizata) në regjion. Në gjithë regjionin Hailbron-Franken ofrohen rregullisht kohë pritjeje, për secilin dhe falas.