Tërheqja e anëtarëve të familjes

Ju jetoni në Hailbron dhe dëshironi, që familja juaj nga jashtë shtetit të shpërngulet për tek ju? Varur se nga jeni ju, vlejnë rregulla të ndryshme, të cilat do të shpjegohen më poshtë.

Informacione të mëtejshme për temën „Shpërngulje e të afërmve" nën: www.bamf.de