Shkolla e lartë

Me zgjerimin e vazhdueshëm të kompleksit të arsimit në buzë të pjesës së brendshme të qytetit të Hailbronit, zhvillohet Hailbroni gjithmonë e më tepër si një qytet studentësh. Shkollat e larta të mëtejshme e bëjnë Hailbronin në një qytet studentësh:

  • Shkolla e lartë e Hailbronit - teknikë, ekonomi dhe informatikë (HHN)
  • Shkolla duale e lartë Baden-Vyrtemberg Hailbron me "Center for Advanced Studies" (CAS) të DHBW (Shkolla e lartë duale Baden-Vyrtemberg)
  • "German Graduate School of Management and Law Heilbronn" (GGS).
  • Shkolla e lartë "DIPLOMA" - Qendra e studimeve Hailbron
  • Technische Universität München - Campus Heilbronn

Paketë përshëndetjeje për studentët
Studentët e shkollës së lartë në Hailbron dhe të shkollës së lartë duale Baden-Vyrtemberg marrin gjatë regjistrimit të parë të një vendbanimi të parë në Hailbron një kupon blerjeje dhe alternativ një biletë semestri ose një kupon të teatrit të Hailbronit.

Një pamje të përgjithshme me oferta të mëtejshme të arsimimit dhe kualifikimit në regjion gjeni në faqen e internetit të nxënësve profesionalë të regjionit Hailbron-Franken nën: