Viti parapërgatitor për punë dhe profesion pa njohuri të gjermanishtes (VABO)

Viti parapërgatitor për punë dhe profesion pa njohuri të gjermanishtes ("VABO") është një masë nxitjeje për emigrantë/emigrante të rinj/reja, të cilët/cilat kanë njohuri të ulëta ose nuk kanë fare njohuri të gjermanishtes. Të rinjtë parapërgatiten për një mësim profesioni në këtë mënyrë, që teoria dhe praktika lidhen me njëra-tjetrën. Pika kryesore qëndron gjatë kësaj jo vetëm mbi dijenitë specifike, por edhe mbi mësimin e gjuhës gjermane.