Klasat parapërgatitore (VKL)

Në klasat "VKL" nxiten të gjithë fëmijët nga ana gjuhësore dhe bëhen përpjekje, të parapërgatiten ata gradualisht për klasat e rregullta. Masat e nxitjes ekzistojnë për të gjitha shkallët e klasave në shkollat fillore dhe reale me profil, shkollat e përgjithshme, shkollat reale dhe në një gjimnaz.