Corona Virus

ndihmë lagjeje

Keni nevojë për mbështetje në situatën aktuale?
Apo dëshironi të mbështesni fqinjët tuaj?
Pastaj lajmërohuni në numërn e telefonin: 07131 56-4510

Oferta të  mëtejshme të ndihmës telefonike

 • Në rast se keni pyetje në lidhje me koronavirusin, mund të telefononi në linjën telefonike hotline të klinikës SLK-Kliniken, atë të bashkisë dhe të Qarkut të Landit Heilbronn. Linja telefonike hotline mund të arrihet çdo ditë nga ora 8 deri 20 nën numrin 07131 4933333.
   
 • 07131 56-4929
  Seksioni i shëndetësisë
   
 • 07131 89809-302
  Krisentelefon Caritas Heilbronn-Hohenlohe
   
 • 07131 9644-20
  Hilfetelefon Diakonisches Werk Heilbronn
   
 • 0162 898 7768 | info@kinderschutzbund-hn.de
  Kinderschutzbund Heilbronn
   
 • 07131 81497
  Mitternachtsmission Diakonisches Werk Heilbronn
   
 • 116111
  Nummer gegen Kummer