Vendi i shtabit për pjesëmarrjen dhe integrimin

Vendi i shtabit për pjesëmarrjen dhe integrimin është vendi qendror i kontaktit për të gjitha pyetjet përreth temave të integrimit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve. Ai i është renditur direkt kryetarit të parë të lartë të bashkisë. Ai angazhohet në fushën e integrimit, me disa të punësuar dhe shumë vullnetarë, për interesat e hailbronianëve/hailbronianeve me histori imigracioni. Vlerë të madhe i vihet po ashtu një kulture të strukturuar mirë të mirëseardhjes. Gjatë kësaj vendi i shtabit i ndërlidh të gjithë aktorët, të cilët angazhohen për këtë në Hailbron. Në detyrat e tij bëjnë pjesë ndër të tjera:

  • bashkëpunimi me shoqatat, lidhjet, institucionet, qytetarët/qytetaret dhe vende të tjera të integrimit,
  • fillimi, zbatimi dhe shoqërimi i masave të integrimit dhe projekteve për nxitjen e barazisë së shanseve politike, sociale, kulturore, shoqërore dhe ekonomike,
  • gjetja e mundësive të nxitjes,
  • organizimi i aktiviteteve,
  • përgatitja e materialit për përmirësimin e kulturës së mirëseardhjes (broshura, faqe interneti etj.) dhe të punës publike.

Vendi i shtabit punon intensivisht në përmirësimin e pjesëmarrjes. Me ose pa histori emigracioni, secila dhe secili do të duhej të sillte mundësitë e saj ose të tij.

Informacione të mëtejshme për vendin e shtabit për pjesëmarrjen dhe integrimin