Eliminarea deșeurilor

În Heilbronn eliminarea deşeurilor se efectuează prin containere de gunoi reziduale, containere bio, saci galbeni respectiv containere galbene (pentru ambalaje uşoare), containere albastre (deșeuri de hârtie) cât şi centre de reciclare. Containerele de gunoi sunt proprietatea orașului Heilbronn. Pentru a obține containerele de gunoi necesare sau de a dispune de gunoiul dvs., vă rugăm să contactați direct Serviciul de eliminare a deşeurilor. Dacă vă mutaţi în cadrul Heilbronnului luați recipientul de deșeuri cu dvs., în cazul în care la noua adresă nu este disponibil un container comun. Dacă plecaţi din Heilbronn, trebuie să anunţaţi Serviciul de eliminare a deșeurilor pentru a colecta containerul de deșeuri. Luarea containerelor (mutare) sau colecția necesară (plecare) trebuie comunicată în scris Serviciului de eliminare a deșeurilor cu 14 zile înainte de mutare sau plecare.

Alte informaţii

App – Consilier de deşeuri
App – Consilier de deşeuri al Serviciului de eliminare a deşeurilor al oraşului Heilbronn aminteşte de golirea containerelor/sacilor de deşeuri, bio, albastre sau galbene, ca de exemplu unde se elimină; indică data de colectare a resturilor de tăiere a arborilor şi arbuştilor; arată toate Centrele de reciclare cât şi Centrele de colectare de sticlă şi textile, arată Centrele de vânzare pentru saci de deşeuri; ajută prin routing la găsirea centrelor numite. App – Consilier de deşeuri îl găsiţi sub.

Obligaţia de curăţare şi presărare
Proprietarii de case şi terenuri sunt de obicei responsabili pentru înlăturarea zăpezii şi a ghieţii de pe trotuare. Dacă sunteţi obligat şi ca chiriaş sau arendaş să curăţaţi zăpadă şi gheaţă, este menţionat individual în Contractual dvs. de chirie.

Perioadele obligaţiei de curăţare şi presărare
De luni până sâmbătă trotuarele trebuiesc curăţate şi presărate până la orele 08:30, duminici şi de sărbători până la orele 09:30. Obligaţia de curăţare se termină la orele 21:00. Alte informaţii despre subiectul “Obligaţia de curăţare şi presărare”