Îndemnizaţie de locuinţă

Familii sau persoane cu venituri mici au posibilitatea de a depune o cerere pentru o îndemnizație de locuință. Cererea pentru prestații de locuințe poate fi depusă în toate Birourile municipale sau la Oficiul pentru familie, tineret și persoane vârstnice.

Alte Formulare

Alte informaţii