Cursul anual pregătitor pentru muncă și profesie fără cunoștințe de limba germană (VAB0)

Cursul anual pregătitor pentru muncă și profesie fără cunoștințe de limba germană (VAB0) este o măsură de sprijin pentru tinerii emigranți, care au puține cunoștințe sau lipsă de cunoştinţe de limba germană. Tinerii sunt pregătiți pentru o calificare prin interconectarea teoriei cu practica. Accentul nu se pune numai pe cunoștințele tehnice ci şi pe achiziția limbii germane.