Stowarzyszenia sportowe

Heilbronn jest miastem przyjaznym sportom. W niemal 70 stowarzyszeniach sportowych - od "Ogólnego Stowarzyszenia Sportowego w Heilbronnie” po „Wirtemberski Klub Łodzi Motorowych” – aktywnych jest prawie 30.000 sportowców. Do tego dochodzi około 120 stowarzyszeń hobbistycznych i rekreacyjnych. Na stronie internetowej Miejskiego Związku Sportowego w Heilbronnie (niem. Stadtverband für Sport Heilbronn) znajduje się lista zawierająca liczne stowarzyszenia i związki sportowe w Heilbronnie, w których można zostać członkiem.

Wielu mieszkańców Heilbronnu ma tło migracyjne, co ma coraz większe znaczenie dla zorganizowanego sportu. Przy wsparciu programu „Integracja przez sport” przy Krajowym Związku Sportowym Badenii Wirtembergii stowarzyszenia i związki sportowe aktywnie zajmują się tematem różnorodności, integracji i międzykulturowego otwarcia się oraz są otwarte na nowych członków z różnych kręgów kulturowych.

Dalsze informacje: