Welcome Center

Welcome Center jest jednostką kontaktową i wspierającą dla międzynarodowych specjalistów przy pierwszych krokach w regionie Heilbronn-Franken. Informuje ona o regulacjach wjazdu i pobytu, przepisach prawa pracy, kształceniu zawodowym, kursach językowych, łączeniu rodzin i codziennym życiu w regionie. Welcome Center wspiera poza tym małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Heilbronn-Franken w zdobywaniu i integracji międzynarodowych specjalistów i oferuje im pierwsze indywidualne doradztwo. Dodatkowo kieruje do odpowiednich adresów kontaktowych (instytucji, urzędów i organizacji) w regionie. W całym regionie Heilbronn-Franken oferowane są otwarte i bezpłatne regularne konsultacje .