IQ-Network BW

Od 2012 r. istnieją w Niemczech nowe szanse na rynku pracy dla osób, które za granicą wyuczyły się zawodu. Zainteresowani uznaniem swoich kwalifikacji w Heilbronnie mogą zasięgnąć porady w Centrum informacji zawodowej (niem. Berufsinformationszentrum, BiZ). IQ-Network Badenii Wirtembergii oferuje tam mobilne doradztwo. W trakcie doradztwa:

  • można poinformować się o procedurze uznawania i korzyści z niej płynących,
  • sprawdzone zostanie, czy spełnione są warunki do rozpoczęcia procedury,
  • otrzymacie Państwo pomoc w znalezieniu porównywalnego zawodu,
  • otrzymacie Państwo pomoc w znalezieniu miejsca pracy odpowiedniego do wykształcenia,
  • otrzymacie Państwo wsparcie w zestawieniu dokumentów i przy wypełnieniu formularzy
  • otrzymacie Państwo wsparcie w oszacowaniu kosztów i wyszukaniu możliwości uzyskania pomocy finansowej.

Dodatkowo otrzymacie Państwo informacje o możliwościach podniesienia kwalifikacji w celu uzyskania pełnego uznania. Poprzez uznanie Państwa kwalifikacji macie Państwo większe szanse na pracę w charakterze wykwalifikowanego specjalisty. Procedura jest otwarta i bezpłatna dla wszystkich, niezależnie od obywatelstwa lub dokumentów pobytowych.

Dalsze informacje i terminy:

Aktualne terminy