Miasto Heilbronn pracodawcą

Miasto Heilbronn jest jednym z największych pracodawców w regionie. Ponad 3.000 osób pracuje w różnych obszarach zawodowych i każdego roku rozpoczyna naukę zawodu u nas ponad 90 osób. Niezależnie, czy to nauka w klasycznym zawodzie administracyjnym, zakresie technicznym czy socjalnym, miasto Heilbronn oferuje interesujące, różnorodne i perspektywiczne zadania w 30 różnych zawodach. Pracownicy i uczniowie zawodu dbają poprzez swoje zaangażowanie o to, aby obywatele, mieszkańcy i goście w Heilbronnie dobrze się czuli oraz aby firmy otrzymały kompetentną i szybką pomoc. Miastu Heilbronn jako nowoczesnemu przedsiębiorstwu usługowemu zależy na indywidualnym rozwoju swoich pracowników. Równość szans, pogodzenie rodziny z zawodem oraz ochrona zdrowia mają największe znaczenie. Poprzez podpisanieKarty Różnorodności miasto Heilbronn dało wyraźny przykład i wyraziło swoje stanowisko.

Dalsze informacje