Uznanie uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe

Chcąc ubiegać się o przyjęcie na niemieckojęzyczne studia i mając uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zdobyte za granicą proszę zwrócić się najpierw do Studium przygotowawczego w Konstancji (Center for International Students). Tam można starać się o uznanie ojczystego uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Pragnąc podjąć studia angielskojęzyczne w HHN proszę postarać się o uznanie świadectwa przez Uni-assist. Chcąc studiować na innej uczelni niż HHN najlepiej bezpośrednio się tam poinformować o warunkach przyjęcia i postępowaniu aplikacyjnym.