Wydział ds. Partycypacji i Integracji

Wydział ds. Partycypacji i Integracji jest centralną jednostką kontaktową w kwestii pytań wokół tematów integracji i udziału społeczeństwa. Podlega on bezpośrednio Nadburmistrzowi. W wydziale działającym w dziedzinie integracji zatrudnieni są zarówno pracownicy na etacie jak i liczni wolontariusze angażujący się w interesie mieszkańców Heilbronnu z tłem migracyjnym. Dużą wagę przywiązuje się do dobrze ustrukturyzowanej „kultury gościnności" - niem. Willkommenskultur. Przy czym wydział ten powiązany jest z wieloma podmiotami angażującymi się w tym zakresie w Heilbronnie. Do jego zadań należy między innymi:

  • współpraca ze stowarzyszeniami, związkami, instytucjami, obywatelami i innymi jednostkami integracyjnymi,
  • inicjowanie, wprowadzanie i prowadzenie środków na rzecz integracji i projektów na rzecz wspierania politycznej, socjalnej, kulturalnej, społecznej i ekonomicznej równości szans,
  • ustalanie możliwości wsparcia,
  • organizacja imprez.
  • opracowywanie materiałów  w celu poprawy kultury gościnności (broszury, strony internetowe itd.) oraz public relations.

Intensywnie wydział ten pracuje nad poprawą partycypacji. Czy to z czy bez tła migracyjnego każdy według swoich możliwości powinien wnieść coś w tej kwestii.

Dalsze informacje