Klasy przygotowujące (VKL)

W klasach przygotowujących (niem. Vorbereitungsklassen, VKL) dzieci wspierane są przy nauce języka w celu stopniowego przygotowywania uczestnictwa w regularnych zajęciach szkolnych. Program pomocy istnieje dla każdej klasy szkoły podstawowej, jak i szkół ponadpostawowych takich jak Werkrealschule i Realschule czy Gymnasium a także Gemeinschaftsschule.