Zahtjev za pravo na stan

Da biste se mogli useliti u subvencionirani stan, trebate imati potvrdu da imate pravo na subencionirani stan. Zahtjev za dodjelu prava na subvencionirani stan možete podnijeti kod Servisnog centra ureda za uređenje i gradnju kao i kod svih ureda za građane. Obrasci su dostupni na internetu.