Pomoć za integraciju

Davanja pomoći za integraciju su poseban oblik socijalne pomoći. Mogu ih koristiti osobe s tjelesnom,  mentalinom ili duševnom invalidnosti, ukoliko je njihova sposobnost sudjelovanja u društvenom životu zbog invalidnosti značajno smanjena ili ako im prijeti takva značajna invalidnost.
Davanja se mogu pružati kao usluge, u naturi ili kao novčana naknada (osobni budžet) i u obliku  ambulantne, polu-stacionarne ili bolničke pomoći.
Cilj pomoći za integraciju je omogućiti osobama s invalidnosti sudjelovanje u društvenom životu i osposobiti ih da žive samostalno.

Davanja pomoći za integraciju su poseban oblik socijalne pomoći. Mogu ih koristiti osobe s tjelesnom, mentalinom ili duševnom invalidnosti, ukoliko je njihova sposobnost sudjelovanja u društvenom životu zbog invalidnosti značajno smanjena ili ako im prijeti takva značajna invalidnost. Davanja se mogu pružati kao usluge, u naturi ili kao novčana naknada (osobni budžet) i u obliku ambulantne, polu-stacionarne ili bolničke pomoći. Cilj pomoći za integraciju je omogućiti osobama s invalidnosti sudjelovanje u društvenom životu i osposobiti ih da žive samostalno.