IQ mreža BW

Od 2012. godine u Njemačkoj postoje nove mogućnosti na tržištu rada za ljude koji su naučili struku u inozemstvu. Oni koji žele da se njihove kvalifikacije u Heilbronn priznaju, mogu dobiti savjete u Centru za stručne informacije (BIZ). Mreža IQ Baden-Württemberg tamo redovito nudi mobilno  savjetovanje. Na savjetovanju se možete informirati o postupku priznavanja i njegovoj koristi,

  • provjerava se, da li su ispunjeni uvijeti za postupak,
  • pomaže Vam se naći odgovarajuću njemačku struku/zanimanje,
  • pomaže Vam se, da za svoju struku nađete nadležno upravno tijelo za priznavanja,
  • pruža Vam se podrška kod pribavljanja dokumentacije i pomaže se Vam kod ispunjavanja obrazaca, kao i
  • kod procjene troškova i ispitivanja mogućnosti financijske potpore.

Osim toga, dobit ćete informacije kakve mogućnosti kvalificiranja postoje, kako biste dobili puno priznanje. Priznavanjem Vaših kvalifikacija imate bolje šanse da se zaposlite kao kvalificirani stručni radnik. Postupak je za svakog otvoren i besplatan, bez obzira na državljanstvo ili boravišni status.

Daljnje informacije:

Aktualni rokovi