Ured za participaciju i integraciju

Ured za participaciju i integraciju je centralno kontaktno mjesto za sva pitanja integracije i sudjelovanje građana. On spada direktno u nadežnost  gradonačelnika. Ured se na području integracije angažira s nekoliko suradnika i brojnim volonterima za interese stanovnika Heilbronna koji potjeću iz inozemstva. Velika važnost se pridodaje i dobro strukturiranoj kulturi dorodošlice. Pri tome se ured povezuje sa svim sudionicima koji se angažiraju u Heilbronu. U njihove zadatke spadaju između ostalog:

  • suradnja s klubovima, društvima, institucijama, građankama i građanima te drugim službama za integraciju,
  • iniciranje, realizacija i pratnja mjera za integraciju i projekata za promociju političke, socijalne, kulturne, društvene i ekonomske jednakosti mogućnosti,
  • istraživanje mogućnosti financiranja,
  • organizacija priredbi i događaja,

Stožer intenzivno radi na poboljšanju sudjelovanja. Bilo sa ili bez imigracijske pozadine, svatko bi trebao pridonijeti prema svojim mogućnostima.

Izrada materijala za poboljšanje kulture dobrodošlice (brošure, web stranica itd.) i odnosa s javnošću.

Daljnje informacije o Uredu za participaciju i integraciju