Pripremna godina za struku bez poznavanja njemačkog jezika (VAB0)

Pripremna godina za struku bez poznavanja njemačkog jezika (VAB 0) je mjera potpore za mlade migrante, koji nemaju nikakvo ili samo minimalno znanje njemačkog jezika. Tu se mlade priprema za stručno obrazovanje tako da se povezuju  teorija i praksa. Fokus pri tome ne leži samo na tehničkom znanju, već i na stjecanju njemačkog jezika.