Priprema za regularnu nastavu

Ako Vaše dijete u početnom razdoblju ne raspolaže nikakvim ili samo slabim poznavanjem njemačkog jezika, onda će se to  prilikom prijave u Uredu za građane ili kod vlasti za strance javiti Uredu za komunalni obrazovni menadžment. Ured za komunalni obrazovni menadžment posreduje školska mjesta za nove migrante koji ne raspolažu poznavanjem njemačkog jezika (Cleaaring-ustanova). U suradnji s Državnim uredom za školstvo Heilbronn djecu se raspoređuje ovisno o dobi i vrsti škole ili u pripremni razred (VKL) ili u pripremnu godinu za struku bez poznavanja njemačkog jezika (VABO). Tamo se djeci pomaže da se osposobe za nastavu i podržava ih se kako bi postigla svoj završni školski ispit.