Mjesta za susrete

U Heilbronnu ima interasantnih mjesta za susretanje, kao što su centri za mlade i obitelji, kuća za više generacija ili i kuća obitelji, koje Vas podržavaju u posebnim životnim situacijama svojim brojnim ponudama tečajeva, skrbi i savjetovanjima. Ako u  slobodnom vremenu želite upoznati ljude iz Vašeg vlastitog ili nekog drugog kulturnog kruga, možete  na primjer sudjelovati u međukulturalinim vrtovima/bašćama ili u organizacijama za migrante, sportskim klubovima ili u vjerskoj zajednici.    

Akcija sraščivanja – međukulturalni vrtovi
U suradnji sa Saveznom vrtnom izložbom Heilbronn 2019 d.o.o. (Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH) u Heilbronnu se nude međukulturalni vrtovi. Ovdje su pozvani svi, bez obzira na dob i porijeklo, na grupno vrtlarenje, izmjenu mišljenja i lijepu zabavu. Detaljne informacije možete dobiti kod Ureda za participaciju i integraciju. 

Daljnje informacije: