Građanska participacija

Građanska participacija
Što se tiče participacije građana u lokalnoj samoupravi grad Heilbronn ide novim putevima: Građanke i građani Heilbronna sad imaju više mogućnosti da se informiraju o gradskim projektima i da u njima sudjeluju. Zbog toga se redovito sastavlja i objavljuje popis planiranih projekata. U popisu će biti predstavljeni svi relevantni projekti grada.

Lokalna agenda 21 
Prema motu: "Zajedno za održiv i za budućnost sposoban Heilbronn" Lokalna Agenda 21 poziva sve građanke, građane i stručnjake na zajedničko zalaganje za održiv ekološki, ekonomski i društveni razvoj Heilbronna. Lokalna Agenda radi u sljedećim radnim krugovima i projektnim grupama (RK, stanje od 1.8.2017.) i pri tome realizira projekte i priredbe:

 • Vijeće za zaštitu klime
 • RK Stanovanje
 • RK Ekonomija opće dobrobiti
 • RK Mobilnost
 • RK Interkulturalni grad
 • Projektna grupa "Heilbronnski mališani vrtlari"

Osnova i mandat Lokalne Agende 21 su deklaracija UN-a u Rio de Janeiru, 1992. i 2015. o održivom razvoju u komunama na područjima: ekologija - ekonomja - društvene djelatnosti.

 

Heilbronnska građanska zaklada/fondacija
Heilbronnska građanska zaklada je zaklada građana Heilbronna za građane Heilbronna. Zaklada podupire projekte u sljedećim poljima, između ostalog: 

 • obrazovanje i odgoj 
 • znanost i istraživanje 
 • pomoć za mladež i starije osobe 
 • sustav socijalne skrbi 
 • javna zdravstvena prevencija
 • sport 
 • kultura i umjetnost 
 • očuvanje spomenika 
 • zaštita okoliša i prirode kao i očuvanje krajolika 
 • očuvanje zavičaja 
 • međunarodno razumijevanje 
 • dobrotvorne svrhe

Forum volontarijat
Forum volontirijat unutar gradskog i okružnog područja povezuje različite udruge, društva i organizacije. Cilj je povezivanje i promocija građanskog angažmana. Težišne točke Foruma su:

 • pridobiti i motivirati volontere te ih posredovati i savjetovati  
 • razmjena iskustava i trening za aktivne volontere
 • odavanje počasti volonterima 
 • rad za lobiranje i odnose s javnošću za volontarijat

Udruge i društva
U Heilbronnu postoji mnoštvo aktivnih udruga i društava. Udruge za sport, kulturu, glazbu i pjevanje kao i hobije i slobodno vrijeme možete s njihovim ponudama, adresama i kontaktnim osobma naći na web stranici grada Heilbronna.