Volonteri tumači

Ako još ne raspolažete dovoljnim poznavanjem  njemačkog jezika, često može doći do nesporazuma između Vas i drugih. Da bi Vi i Vaši sagovornici mogli lakše komunicirati, Ured za participaciju i integraciju je kvalificirao dobrovoljne tumače. Oni tumače na razgovorima i informiraju o različitim kulturama kod sljedećih ustanova:

  • u svim dječjim vrtićima u Heilbronnu
  • u svim školama u Heilbronnu
  • u svim savjetovalištima u Heilbronnu
  • u raznim uredima u gradskoj vijećnici
  • u ustanovama za osobe s invaliditetom

Dobrovoljne tumače može kod Ureda za participaciju rezervirati samo dotična ustanova. Zbog toga Vas molimo da kod navedenih organizacija upitate da li oni surađuju s Uredom za participaciju i da li Vam mogu naručiti jednog volontera tumača.

Trenutno postoje slijedeće mreže tumača volontera:

  • Heilbronnski roditelji-multiplikatori (EMU): oni tumače na razgovorima s roditeljima ili roditeljskim sastancima u vrtiću i školi i informiraju o njemačkom obrazovnom sustavu.
  • Međukulturalni posrednici i posrednice: oni tumače na razgovorima u savjetovalištu.
  • Vodiči dobrodošlice: oni tumače na razgovorima u upravnim tijelima i u savjetovalištima za migraciju. Oni će Vam također pomoći kod ispunjavanja obrazaca. Pogotovo na području tržišta rada oni tumače u razgovorima, npr. kod Agencije za rad ili u Centru za dobrodošlicu Heilbronn-Franken. Tu pomažu klijentima prilikom pisanja molbe za natjecanje za posao kao i kod pretraživanja jezičnih kurseva KURSNET.
  • Savjetnici za obitelji sa djecom s invaliditetom: oni tumače u ustanovama za osobe s invaliditetom.

Sudskog tumača u Heilbronnu potražite ovdje: