Stožer za participaciju i integraciju

Stožer za participaciju i integraciju je centralno kontaktno mjesto za sva pitanja vezana za integraciju i sudjelovanje građana. On spada direktno u nadežnost gradonačelnika. Stožer se na području integracije sa nekoliko suradnika i brojnim volonterima zalaže za interese stanovnika Heilbronna koji potjeću iz inozemstva. Velika važnost se pridodaje i dobro strukturiranoj kulturi dobrodošlice. Stožer se pri tome umrežuje sa svim sudionicima koji se u Heilbronu zalažu za to. U njegove zadatke spadaju između ostalog:

  • suradnja s udrugama/klubovima, organizacijama, institucijama, građankama i građanima i drugim službama za integraciju,
  • iniciranje, realizacija i pratnja integracijskih mjera i projekata za promicanje političke, socijalne, kulturne, društvene i ekonomske jednakosti šansi,
  • istraživanje mogućnosti financiranja,
  • organizacija priredbi,
  • izrada materijala za poboljšanje kulture dobrodošlice (brošure, web stranica itd.) i odnosa s javnošću.

Stožer intenzivno radi na poboljšanju sudjelovanja. Bilo sa ili bez imigracijske pozadine, svatko bi trebao pridonijeti prema svojim mogućnostima.

Daljnje informacije o Uredu za participaciju i integraciju