Μετοίκιση συγγενών

Ζείτε στη Χαϊλμπρόν και θέλετε να μετοικίσει και η οικογένειά σας που ζεί στο εξωτερικό; Αναλόγως από πού κατάγεστε, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, οι οποίοι εξηγούνται παρακάτω.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα „Μετοίκιση συγγενών“: www.bamf.de