Μετοίκιση συγγενών

Ζείτε στη Χαϊλμπρόν και θέλετε να μετοικίσει και η οικογένειά σας που ζεί στο εξωτερικό; Αναλόγως από πού κατάγεστε, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, οι οποίοι εξηγούνται παρακάτω.

Πολίτες της ΕΕ/ΕΟΚ
Εάν εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας προέρχεστε από ένα κράτος-μέλος της ΕΕ / ΕΟΚ, μπορείτε να φέρετε την οικογένειά σας οποιαδήποτε στιγμή στη Γερμανία. Η οικογένεια έχει άνευ όρων δικαίωμα διαμονής και μπορεί να εργαστεί εδώ.

Τα μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ/ΕΟΚ, χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στη Γερμανία. Αυτή μπορείτε να την αιτηθείτε στο προξενείο. Στη Γερμανία θα πρέπει έπειτα, πριν από τη λήξη της βίζας, να αιτηθείτε μία άδεια παραμονής στην υπηρεσία αλλοδαπών.  

Πολίτες τρίτων χωρών
Εάν προέρχεστε από τρίτη χώρα, η οικογένειά σας μπορεί (σύζυγος και τέκνα κάτω των 18 ετών) να πάρουν έναν τίτλο παραμονής. Η μόνη προϋπόθεση για αυτό είναι ότι εσείς στη Γερμανία

  • έχετε έναν τίτλο παραμονής,
  • έχετε επαρκή χώρο κατοίκησης και
  • μπορείτε να τα εξασφαλίσετε τα έξοδα διαβίωσης για όλη την οικογένεια.

Ακόμη η οικογένεια θα πρέπει να αποδείξει βασικές γνώσεις γερμανικής γλώσσας, προκειμένου να λάβει άδεια παραμονής. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις. Η οικογένεια που μετοικεί λαμβάνει έναν προσωρινό τίτλο παραμονής, με τον οποίο επιτρέπεται να αναλάβει απασχόληση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα „Μετοίκιση συγγενών“: www.bamf.de