Εκδήλωσης

Oι ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου

Στις 26 Μαΐου 2019 θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές. Είστε πολίτης της Ένωσης, δηλαδή υπήκοος κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τότε μπορείτε να συμμετάσχετε στον καθορισμό της πορείας της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας εκπροσωπεί στο μόνο άμεσα εκλεγόμενο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βουλευτές αποφασίζουν για σημαντικά πολιτικά ζητήματα, και για θέματα, τα οποία σας αφορούν άμεσα.
Κάντε χρήση αυτού του δικαιώματος και ψηφίστε!

Ποιές είναι οι δυνατότητες συμμετοχής;
Όσοι από εσάς είστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμένετε στην Γερμανία, μπορείτε να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος–μέλος καταγωγής σας ή στη Γερμανία, εκλέγοντας τους Γερμανούς υποψηφίους. Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε στις ευρωεκλογές στη Γερμανία, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ποιός έχει δικαίωμα ψήφου;
Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε πολίτης της Ένωσης με δηλωμένο τόπο κατοικίας στη Γερμανία, ο οποίος κατά την ημέρα των εκλογών
•έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
•διαμένει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ή σε άλλο κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
•δεν έχει στερηθεί των εκλογικών του δικαιωμάτων στη Γερμανία ή στα υπόλοιπα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι πρέπει να κάνετε;
Για να μπορέσετε να ψηφίσετε στη Γερμανία, θα πρέπει να εγγραφείτε στους σχετικούς εκλογικούς καταλόγους, διαδικασία για την οποία υπεύθυνες είναι οι δημοτικές αρχές του τόπου κατοικίας σας στη Γερμανία.
•Αν έχετε συμμετάσχει στις ευρωεκλογές του 2014 στη Γερμανία και είστε ήδη εγγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του τόπου κατοικίας σας, δεν χρειάζεται να υποβάλετε νέα αίτηση εγγραφής. Εάν δεν λάβετε εώς τις 5 Μαίου 2019 το ειδοποιητήριο για τη συμμετοχή σας στις ευρωεκλογές, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις δημοτικές αρχές του τόπου κατοικίας σας.
•Όλοι οι άλλοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβάλουν στις δημοτικές αρχές του τόπου κατοικίας τους στη Γερμανία αίτηση εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, το αργότερο έως τις 5 Μαίου 2019. (Παρακαλούμε, πληροφορηθείτε τις ώρες εργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών και τη διάρκεια μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων.)

Πού θα βρείτε το έντυπο της αίτησης και άλλες πληροφορίες;
Το έντυπο της αίτησης καθώς και το έντυπο οδηγιών θα το προμηθευθείτε από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές ή μέσω του διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html.

Τι πρέπει να κάνετε αν δεν επιθυμείτε να ψηφίσετε στην Γερμανία, αλλά στο κράτος–μέλος καταγωγής σας;
Αν έχετε συμμετάσχει στις ευρωεκλογές του 2014 στην Γερμανία, πρέπει να απευθυνθείτε στις δημοτικές αρχές του τόπου κατοικίας σας και να ζητήσετε την διαγραφή σας από τους εκλογικούς καταλόγους το αργότερο μέχρι τις 5 Μαΐου 2019. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές στο κράτος–μέλος καταγωγής σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές ή στις πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές της χώρας σας.