Έτος προετοιμασίας απασχόλησης και επαγγέλματος χωρίς γνώση της γερμανικής γλώσσας (VAB0)

Το έτος προετοιμασίας απασχόλησης και επαγγέλματος χωρίς γνώση της γερμανικής γλώσσας (VAB0) είναι ένα μέτρο ενίσχυσης νέων μεταναστών/-ριών, οι οποίοι έχουν ελάχιστη ή καμία γνώση της γερμανικής γλώσσας. Οι νέοι προετοιμάζονται την επαγγελματική εκπαίδευση συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική εξάσκηση. Προτεραιότητα δε δίδεται μόνο στην επαγγελματική γνώση, αλλά και στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας.