Η πόλη της Χαϊλμπρόν ως εργοδότης

Η πόλη της Χαϊλμπρόν είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της περιοχής. Πάνω από 3000 άνθρωποι εργάζονται σε διάφορα επαγγελματικά πεδία και κάθε χρόνο ξεκινούν πάνω από 90 άνθρωποι σε εμάς την επαγγελματική τους εκπαίδευση. Είτε επαγγελματική εκπαίδευση σε ένα κλασσικό επάγγελμα διοίκησης, είτε σε τεχνικό ή κοινωνικό πεδίο: η πόλη της Χαϊλμπρόν παρέχει ενδιαφέρουσες, ποικίλες και
στραμμένες προς το μέλλον αρμοδιότητες σε περίπου 30 διαφορετικά επαγγέλματα. Εργαζόμενοι και εκπαιδευόμενοι φροντίζουν από κοινού με την εργασία τους, ώστε οι πολίτισσες και οι πολίτες, οι  κάτοικοι, όπως επίσης και οι επισκέπτες στη Χαϊλμπρόν να νιώθουν άνετα και οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν κατάλληλη και σύντομη βοήθεια. Σαν μοντέρνα επιχείριση παροχής υπηρεσιών, η πόλη της Χαϊλμπρόν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εξατομικευμένη εξέλιξη των εργαζομένων της. Μεγάλη σημασία έχουν: ίσες ευκαιρίες, συμβιβασμός οικογένειας και εργασίας και προστασίας της υγείας. Με την υπογραφή του «Χάρτη της ποικιλομορφίας» η πόλη της Χαϊλμπρόν έθεσε ένα καθαρό σημάδι παραδοχής σχετικά με αυτό το θέμα.

Περαιτέρω πληροφορίες