IQ-мрежа Баден-Вюртемберг

От 2012 г. в Германия съществуват нови шансове на пазара на труда за хора, които са учили професия в чужбина. Който иска да признае квалификацията си в Хайлброн, може да се консултира в Центъра за професионална информация (BiZ). Там IQ-мрежата Баден-Вюртемберг предлага редовни мобилни консултации. На консултациите

  • можете да се информирате за процедурата за признаване и ползата от нея,
  • се проверява, дали са изпълнени предпоставките за стартиране на процедурата,
  • ще Ви помогнат да намерите съответстващата немска професия,
  • ще Ви помогнат да намерите компетентната за Вашата професия служба,
  • ще Ви съдействат да съберете документите и да попълните формулярите както и
  • да прецените разходите и да намерите възможности за финансова помощ.

Освен това ще Ви разяснят, какви възможности за квафлификация има, за да получите пълното признаване. Чрез признаване на Вашата квалификация имате по-добри шансове да Ви назначат като квалифициран специалист. Процедурата е открита и безплатна за всички, независимо от гражданството или статута на пребиваване.

Повече информация:

Актуални събития